Miten ihmeessä on mahdollista löytää ihmiskuntaa pidemmälle kantava polku, kun meillä on kaksi täysin eri suuntiin vetävää virtausta?

Ihmisten kyky syventyä vaativiin asioihin heikkenee koko ajan somefiidien ja muun kolibrin lennon omaisen, sinne tänne sykkivän, ympäristön ja oman toiminnan myötä. Myös ihmisten henkisen puolen kestävyys vaikuttaa yhä huterammalta elämän pienten ja suurten tilanteiden äärellä. Teknologian kehitys buustaa tätä sykkivää suuntausta yhä nopeammaksi, vaikka siinä on paljon hyvääkin. Tätä ilmiötä on tuonut esiin esimerkiksi Yuval Nosh Harari kirjassa 21 oppituntia maailman tilasta ja Cal Newport kirjassa Deep work.

Tarve täysin toisenlaiselle ihmisen toiminnalle on suuri. Suorittavat perusduunit häviävät vauhdilla ja työntävät ihmisiä yhä enemmän kohti vaativampaa ajatustyötä. Maailman monimutkaiset ongelmat kaipaavat syvää ymmärrystä kokonaisuuksista, avointa yhteistyötä ja viisasta päätöksen tekoa. Kysymykseksi nousee, että mistä löytyy sisukkuus ja tahto kehittää omaa mieltä täysin toiseen suuntaan kuin mihin ympäristön trendit meitä vievät?

Kehityksen kannalta ei ole hyvä, että he, jotka ovat kaikista äänekkäimpiä tuottamaan ärsyketulvaa ja saavat suurimman huomion, eivät kuitenkaan ole välttämättä niitä, jotka jaksavat sisukkaasti etsiä totuutta. He taas, jotka kykenevät keskittymään asioihin syvällisemmin, eivät välttämättä ole niitä, jotka pystyvät tuomaan tarpeeksi kuuluvasti ja tunteisiin vetoavasti asioita esille.

Mitä tekemistä tällä on sitten kohtaamistaidon kanssa? Ainakin se, että mielestäni oleellisinta on juuri oman mielen kohtaaminen. Me emme todennäköisesti hyödynnä isoa osaa kaikesta siitä potentiaalista, mitä meidän oma mielemme voisi tarjota niin itsellemme kuin muin maailmallekin. Matka itseemme ja mieleemme voi olla se tärkein avain pieniin ja suuriin maailman dilemmoihin. Samalla se voi auttaa löytämään oikean polun ärsyketulvan keskellä.

”The ability to perform deep work is becoming increasingly rare at exactly the same time it is becoming increasingly valuable in our economy. As a consequence, the few who cultivate this skill, and then make it the core of their working life, will thrive.” Cal Newport, Deep Work, 2016

Ja niin, voi toki olla, että kolibrien keskittymiskyky on ihan kunnossa, ja mustamaalaaminen oli perusteetonta.

Kuva: Nathan Anderson on Unsplash