Yksilökeskeinen johtaminen on väärä suunta

Yksilökeskeisyys korostuu monissa tämän päivän johtamisopeissa ja asiantuntijalausunnoissa.…